2012. június 5., kedd

Tehetségnap összefoglaló

Verseghy Ferenc Gimnázium | Tehetségnap | 2012 | Csoportkép
A Tehetségnap rendezvény a KörnyÉszMűhely eredményeinek bemutatására szolgál, mind az iskolai, mind az oktató-nevelői szakma számára – együttműködve szakmai szervezetekkel. Fontosnak tartottuk ezt, hiszen így más szakemberek, pedagógusok, szülők is találkozhattak az általunk végzett munkával, bekapcsolódhattak a tehetségfejlesztésbe, tapasztalatcsere, szakmai beszélgetés, közös gondolkodás alakulhatott ki. Más szempontból azonban, a tanulóinknak is hatalmas élményt jelentett egy diákszimpóziumhoz hasonló esemény, amelyen megmutathatták munkájukat. A tehetségek feladata az volt, hogy kooperatív munkában mélyedjenek el egy szabadon választott, általuk kedvesnek tartott vagy éppen nagy érdeklődésre számot tartó témában. A tehetségek párokban és csoportokban készítették el prezentációjukat, amelyet 15 perc terjedelemben osztottak meg a közönséggel. Továbbá elkészítettek egy szakmai összefoglalót, rezümét is (ez alól kivételt képeztek azok a tanulók, 2012 tavaszán egy komplex projektmunka keretében regionális földrajzi témákat dolgoztak fel nagyobb terjedelemben). A felkészülés során a tehetségek emberfeletti munkát végeztek: hatalmas erőfeszítéseket láttunk, de azt tapasztaltuk, hogy a közös felkészülést, az együtt gondolkodás élményét minden tanuló élvezte.

A Tehetségnapon azonban a tanulókon kívül igen széles spektrumról hívtunk szakmai előadókat. Vendégül láttuk Dr. Dux László Urat, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai Intézetének intézet- és tanszékvezető egyetemi tanárát, aki előadásában a szolgáló tehetségek feladatairól, jövőnk elengedhetetlen tényezőiről beszélt nekünk. A délutáni program során Császár István, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgató-helyettese a tehetséggondozás lehetőségeiről, az elért eredményekről és a továbbhaladás útjairól tartott előadást. A Cartographia Kft. interaktív földrajz tananyagainak bemutatóján a kiadó legújabb, az elektronikus tanulási környezetet támogató, de alapvetően természettudományos logikájú tananyagaival találkozhattunk; külön köszönjük iskolánk egykori diákjának, Kereszty Péternek előadását. Ugyancsak egykori diákunk, Enyedi Zoltán, az ÉMI-TÜV-SÜD Kft. KERMI Osztályának analitikusa sikeres életpálya-modellekről tartott előadást. Az eseményt egész nap megtisztelte látogatásával az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya. Az osztályon dolgozó IKT-szakértők, az új Sulinet portál születésénél bábáskodó szakemberek egész nap az új Sulinettel kapcsolatos műhelymunkákat tartottak a tanulóknak, délután pedig a kollégáinknak. Köszönjük továbbá a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban működő Europe Direct Magyarország információs pont jelenlétét a Tehetségnapon. A Europe Direct, valamint az Educatio NKft. nemzetközi projektjeinek bemutatója révén a rendezvényünk megmutatta, hogy nyitott a külső, akár határon túli kapcsolatokra is. Ne feledkezzünk meg azonban a lelkes hozzátartozókról, szülőkről, barátokról és osztálytársakról, akik megtisztelték az előadásokat, valamint arról a több tucat pedagógusról és több száz tanulóról, akik részt vettek az egész napos programon. Gratulálunk továbbá a Bacsó Nándor megyei földrajz verseny résztvevőinek és győzteseinek is.

2012. május 23., szerda

Várjuk Önöket a Tehetségnapon!

Kedves Kollégák, Tanulók, Látogatók!

A Verseghy Ferenc Gimnázium és az intézményben működő, 2011-ben alapított, nagy sikernek örvendő KörnyÉszMűhely tehetséggondozó műhely - a tavalyi eseményen felbuzdulva - újra Tehetségnapot szervez, amelyre szeretettel meghívja a kollégákat, tanulókat, szülőket és minden kedves érdeklődőt!

Az esemény hivatalos honlapja erre a linkre kattintva érhető el!

Részletes, frissített programot a Program oldalon talál, ahol megtekintheti az egyes szekciók tartalmát is! Izgalmas, innovációkat és nemzetközi projekteket is bemutató előadások is várják a látogatókat! A program INNEN tölthető le (PDF formátumban)!

PROGRAMVÁLTOZÁS! A Cartographia Kft. bemutatója előbbre került (12.40-13.15), hogy a földrajz versenyre látogató kollégák is részt vehessenek az interaktív földrajz tananyagok bemutatóján. Várjuk a résztvevőket akár egész nap!

Kérjük, hogy az alábbi űrlap segítségével regisztráljon az eseményre! 
A regisztráció lezárult! Köszönjük részvételüket és várjuk Önöket a következő Tehetségnapon is!

2012. február 18., szombat

Élőben a Sulinetwork konferenciáról - frissül!

Kedves Olvasóink!

A műhelymunka egyik szakmai vezetője abban a szerencsében részesülhet, hogy részt vehet az EDUCATIO Kft. által szervezett Sulinetwork konferencián. Ebben a bejegyzésben erről az eseményről hallhatnak-láthatnak részletesebb vagy kevésbé részletes beszámolókat. 

A konferencia február 17-19. között zajlik, háromnapos oktatási gigarendezvény. Előzményként már öt hasonló rendezvény került megrendezésre, a korábbi élményekről a konferencia facebook-oldalán találhatnak információkat.

Az esemény első napját (február 17., péntek) a pénteki elfoglaltságaim miatt sajnos ki kellett hagynom, de "innen-onnan", azért könnyen lehet informálódni az első nap kiváló plenáris előadásairól és a gálavacsoráról, ahol a újonnan alapított Sulinetwork-díjak átadása is megtörtént. A bejegyzés tehát egy nap "csúszászban" van, amelyet a mai (szombati) és a holnapi napon megpróbálunk pótolni.

A pénteki napon több izgalmasnak ígérkező plenáris előadást követően került kiosztásra az újonnan alapított Sulinetwork-díj tehát. Lássuk először a pénteki nap programját.

Kerékgyártó Sándor, az EDUCATIO Kft. Digitális Pedagógia Osztályának vezetőjének megnyitóját követően az osztály munkatársai és szakértői tartottak szakmai beszámolókat a TÁMOP 3.1.1 pályázat eredményeiből. Lássuk ezeket!

Az Educatio IKT fejlesztései a TÁMOP 3.1.1-ben: A kiemelt projekt keretében létrehozott szolgáltatások, eredmények, termékek
Előadó: Koplányi Emil, EducatioA digitális írástudás fejlesztésének támogatása a TÁMOP 3.1.1-ben
Előadó: Dr. Főző Attila László, Educatio
Az EDUCATIO beszámolói után Hunya Márta, az OFI Fejlesztési Központjának tudományos főtanácsadója kapott szót, aki az eLEMÉR programról tartott izgalmas előadást. Az eLEMÉR iskolai önértékelő keretrendszer az elmúlt évtized egyik legjelentősebb, kiválóan megoldott oktatási informatikai fejlesztése. Az új eLEMÉR-szezonra még mindig jelentkezhetnek a közoktatási intézmények a link alatt elérhető feltételek szerint. Részletes információk továbbá ITT.Hunya Márta kiváló prezentációját Ollé János, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet egyetemi adjunktusának előadása követte. Ollé János kutatásaiban többek között a digitális generáció tanulási stratégiájával és virtuális tanulási környezetekkel foglalkozik. Nevéhez fűződik az Oktatás-Informatikai Konferenciasorozat szervezése, a Pedagógia Online, valamint az Oktatás-Informatika című folyóirat elindítása. Előadásának címe: Kié lesz az iskola? Lássuk ezt is!A plenáris előadásokat Molnár Gyöngyvér lebilincselő előadása zárta, amely a Számítógépes játékokba ágyazott innovatív mérés-értékelési technológiák címet viselte. Igyekszem szerezni digitális beszámolót is a prezentációról. Molnár Gyöngyvér a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi docense, a neveléstudomány doktora, a információs és kommunikációs technológiák oktatásban való alkalmazhatóságát és ennek elméleti és gyakorlati alapjait évtizedek óta kutatja. Jelenléte tovább emelte a Sulinetwork konferencia színvonalát és szélesítette annak perspektíváját.

A plenáris előadásokat este díszvacsora és a Sulinetwork-díjak átadása követte. A díjazottakról egy fenti linken már tájékozódhattak, itt pedig megtekinthetik, mit is kaptak a díjazottak. Gratulálunk Erdei Gyulának, Ollé Jánosnak és Zsigó Zsoltnak kimagasló teljesítményükért!

A szombati nap beszámolója előtt egy kis kitérő, hogy miért is lehetek itt. Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. januárjában egy a 2010-ben hirdetett suli.net.tan pályázathoz hasonló struktúrájú, de teljesen más fókuszú és tematikájú pályázatot írt ki a Digitális kompetencia hivatalos oldalon. A pályázat a European Schoolnet keretében működő Comenius program egyik alprogramjához, az eTwinning-hez kapcsolódik. A konferencia második és harmadik napja - számunkra, nyertesek számára - erről a programról és a pályázat megvalósításának lehetőségeiről szól.

A konferencia három napja alatt több mint két tucat szekció (nevezzük "trendi" módon workshopnak) valósul meg, egészen különböző témákban, szakértőktől. Az eTwinning pályázat első fordulóján több mint 35 pályázat indult, amelyek közül 15 anyag került be a nyertesek közé. E 15 kolléga között ülök most a szegedi Ságvári Gimnáziumban, az ún. e3 szekcióban (a szekció a pályázatnak köszönheti nevét, amely az e3: eTwinning együttműködések evolúció címből ered).

A délelőtt során magával az eTwinning-gel és sikeres projektekkel ismerkedhettünk meg, pl. Kiss Mónika rendkívül nagy sikerű olasz-magyar partnerkapcsolatával. A szünet után pedig a 15 kolléga mutatja be saját projektötletét. Most például pont én következem :)
Hamarosan ebédszünet következik. Később folytatjuk!

Délután az eTwinning szekcióban az eTwinning portállal ismerkedhetünk meg, ezzel párhuzamosan azonban sok-sok érdekes szekciómunka zajlik még. Például a "Vizuális tananyagkiegészítés" című workshop, amelynek keretében megismerkedhetünk a GENOM és a Lab@Home szoftverrel.
Kezdjük a Lab@Home-mal! 3D videók, 3D animációk, virtuális tananyagkörnyezet! Földrajz, kémia, biológia és fizika tantárgyakhoz készült 120 db megfigyelés, vizsgálódás és kísérlet 3D környezetben, zseniális ötlet, élményszerű természettudomány. Az elhangzott információk szerint a tananyagok elérhetőek lesznek az új Sulinet portálon keresztül. Ahogyan vélhetően elérhető lesz a GENOM nevű szoftver is, amely alapvetően biológiaórák színesítésére alkalmazható. A GENOM-ban növények, állatok, élőlények és szervezetek felépítését, működését, mozgásait tanulmányozhatjuk, magyar felirattal és kiváló 3D-s tananyagkörnyezetben. Nagyjából 120 "objektum" található meg a GENOM-ban.
A GENOM igazi erőssége, hogy az "objektumokat" (általában ezek élőlényeket jelentenek) több rétegben, layerben tekinthetjük meg, vagyis eltüntethetjük például egy macska kültakaróját, "benézhetünk" az állatba, megnézhetjük a csontozatát, izomzatát, bármit. Eközben persze úgy forgathatjuk (középpontosan) vagy mozgathatjuk el, ahogyan csak szeretnénk (illetve amennyire a szoftver engedi). Látványos, remek, a feliratozás is szakszerű.

Hamarosan kezdődik a TeachMeet nevű rapidelőadásokból álló szekció. A TeachMeet lényege, hogy az előadóknak 5-5 (esetleg csak 3-3!) percük van előadásukra. Ezalatt nem lehet megvédeni egy disszertációt, de arra talán elég, hogy egy-egy alkalmazást, technikát, eszközt, módszert vagy praktikát mutassunk meg a kollégáknak. Magam is készültem a TeachMeet-re, a rapidelőadásom címe Geográfia a köbön - a GeoCube alkalmazása. A GeoCube egy EU-s fejlesztés során létrejött, valójában triviálisan egyszerű, mégis zseniális dolog, egy kocka, amelynek minden oldalán 3x3 piktogram, képecske található, amely inspirálólag hathat a használójára. Megnézzük, hogyan fogadja a közönség ezt a "kockát".
A TeachMeet-ek (és a konferencia programjai) élőben követhetők (és persze visszanézhetők) a UStream-en!

Hamarosan folytatjuk!

Itt is vagyunk! Már vasárnap van, sajnos (?) annyira sűrű volt a tegnap este, hogy nem jutott idő ezen írás folytatására. De most lássuk, mely okokból nem engedték folytatni a bejegyzést. A TeachMeet rendkívül sikeres volt, rengeteg hasznos ötlettel találkoztunk. A bemutatóknak ez a formája tényleg kiválóan alkalmas arra, hogy nagyon gyorsan ötleteket sorakoztassunk fel, 3-5 percben prezentáljunk egy terméket, módszert, eszközt, alkalmazást, bármit. Sokat tanultunk az internetbiztonságról, rajzolóeszközökről, a QR-kódok oktatásban való alkalmazásáról, tanulói laptopok használatáról vagy éppen egy-egy jó gyakorlatról. Nagyon hasznosnak találtam ezt az alkalmat.

A TeachMeet-et követte a program szerinti formabontó vacsora. Egy ideje (nagyjából 2010 májusa óta, amikor Kecskeméten volt egy igen izgalmas rendhagyó vacsora) kicsit aggódom a konferenciák formabontó vacsorái miatt. Akkor (Kecskeméten) valóban meg is kellett küzdeni az étkezésért igen kemény feladatok megoldásával, most nem volt ilyen. Magáért a vacsoráért nem kellett küzdeni - bár megérte volna. Dicséret jár a Novotel Szegednek. A "formabontás" a vacsorát követően kezdődött. Előzmény: a vacsora asztaltársaságokban zajlott, egy-egy asztalnál 10-12 fő ülhetett, de a vacsora után 6-10 fős csoportokat kellett alkotnunk. A feladatunk az volt, hogy 20 csoportba oszolva, csoportonként 6 + 1 fő segítségével elkészítsünk egy nagyjából 2 x 4 méteres festményt. De nem akárhogy! Minden csoport kapott hat, nagyjából A/4 méretű festővásznat, amelynek formáit, színeit és alakzatait nagyon komolyan egyeztetni kellett a szomszéd csoportokkal (akik persze nem biztos, hogy mellettünk ültek!). Tehát, mind a hat kis festővászon széleit egyeztetni kellett nyilván csoporton belül is, de az összes vásznat a jobbra, balra és (nekünk csak) felül szomszéd csoport megfelelő vásznával. Szerencsére kaptunk előtte lehetőséget vázlatkészítésre, és a vázlatok közötti javításokra. Hat festővászon csoportonként, 20 csoport, ez azt jelenti, hogy 120 ember kezdett el festegetni, és további 1-2 ember látta el az egyeztetéseket, festékért rohangálást és az "infrastruktúra" fenntartását. Nagyon izgalmas volt az este.

Nos, ha ez nem volt kollaboráció, akkor semmi. A kollaboráció éppen azzal több a kooperációnál, hogy a résztvevők közös és egyetemleges felelősséggel bírnak a feladat teljesítéséhez. A feladat során mind a csoportokban, mind a szomszéd csoportokkal igen súlyos kollaboratív munkát kellett végezni, de összességében sem volt mindegy, hogy mi lesz a végeredmény.

Vasárnap van, délelőtt - a tegnaphoz hasonlóan - az eTwinning szekcióban folytatódott a munka. Csoportokban tájékozódunk sikeres eTw projektekről szerte Európában. A mi csoportunkban (üdv, Imre!) egy német idegenforgalmi szakközépiskola projektjét elemezgettük. Hogyan valósították meg a terveket? Egyáltalán: milyen terveik voltak? Mennyire kreatívan használtak IKT-eszközöket? Millió lehetőséggel és ötlettel találkoztunk. Remek program volt a ma délelőtti.

Hamarosan elérkezik a konferencia zárása és egy záróebéd. Délután "asztalt bont" egy hosszú hétvégére Szegedre költözött 200 fős pedagógus-csapat, amely - bár szűk keresztmetszetet képez e társadalomban - mégis reprezentálja e szakma innovativitását, illetve készségét erre, továbbá azt, hogy a sokszor ellentétekkel küzdő pedagógus-társadalom igenis képes együttműködni, közös tartalmakat fejleszteni vagy akár elkészíteni egy 8-10 négyzetméter alapterületű közös "festményt".

Köszönjük az EDUCATIO-nak a konferencia megszervezését és a rendezvényen való részvételi lehetőséget. Azt gondolom, nemcsak nem volt hiábavaló ez az esemény, egyenesen kiváló alkalmat biztosított a szakmai fejlődésre és "képződésre", valamint partnerkapcsolatok kialakítására vagy a meglévőek továbbfejlesztésére. Szerencsére az ehhez hasonló konferenciák sokszor emlékeztetnek egy osztálytalálkozóra, ahol már sok-sok pályázatot, feladatot és rendezvényt "átélt" kollégák gyűlnek össze és cserélik ki értékes gondolataikat. Folytassuk!

Találkozzunk a következő Sulinetwork konferencián!2011. december 14., szerda

Szófelhő a műhelyről

Kedves Olvasóink!

Egy kis érdekesség: elkészítettük a KörnyÉszMűhely blogjának szófelhőjét. A szófelhő arra szolgál, hogy kiderüljön, mely szavakat használjuk a leggyakrabban. Persze messzemenő következtetéseket nem lehet ebből levonni, de azért egy "játék"-nál talán több.

Íme:

Ilyen és ehhez hasonló szógombolyagokat bárki készíthet a Wordle nevű online programmal.

Környészkedésre fel!2011. december 11., vasárnap

Tessssék, tessssék! Megjelent a legfrissssebb kiadásss!

Tisztelt Olvasóink!

Büszkén jelenthetjük be, hogy megszületett a KörnyÉszMűhelyről szóló első szakmai publikáció a Szolnoki Tudományos Közlemények c. folyóirat Magyar-és Világ Tudomány Nap rendezvényhez kötődő Összhang - Tudomány a gazdaságban és társadalomban c. különszámában! [link]

Köszönjük mindenkinek, aki kezdettől fogva lehetőséget biztosított a műhely és a publikáció megszületésében! 

Környészkedésre fel!